capture_copy
facebookcopyytobecopy
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023 ! KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3-2-1930-3-2-2023 !QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THỊ XÃ NGHI SƠN TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ, ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC CỦA TỈNH THANH HÓA !

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

mat_chuan 156

Ngày 7-7, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ 10 (mở rộng), đánh giá tình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã ước đạt 17,1%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 15.828 tỷ đồng, bằng 35,1% kế hoạch, tăng 10,8% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.968 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 765 triệu USD, tăng 16,6% so cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước đạt 18.804 tấn, đạt 57% kế hoạch, bằng 94,2% so cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 676,5 tỷ đồng, tăng 22,8% dự toán tỉnh giao, đạt 49,1% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 26,9% so cùng kỳ, toàn thị xã đã thành lập mới 103 doanh nghiệp, đạt 57,2% kế hoạch tỉnh giao, đạt 46,6% kế hoạch thị xã giao.

245d4165327t53587l0

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 6 tháng đầu năm đã bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thi công là 252,79 ha/465,16 ha tại 42 dự án, bằng 54,3% kế hoạch sau rà soát, tăng 32,42% so cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, Ban Thường vụ Thị uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đã chuẩn y kết nạp 71 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 82 đồng chí đảng viên dự bị đủ điều kiện...

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể của thị xã tiếp tục tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, trọng tâm là: Đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, tập trung nguồn lực cho phát triển đô thị. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường; tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ưu tiên nguồn lực đầu tư để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý và đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ theo mục tiêu của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của tỉnh và của thị xã; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI đề ra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các phân khu đô thị, hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của thị xã trong năm 2022; các cấp, các ngành, các xã, phường triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là chỉ đạo rà soát, đánh giá các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm, đối với các chỉ tiêu đạt cao tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành, đối với các chỉ tiêu đạt thấp, dưới 50% tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa theo khung thời vụ tốt nhất, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách.

bi_thu_2

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị các cấp, các ngành, các xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực cao nhất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao trong năm 2022, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, triển khai kế hoạch đặt tên đường phố và công trình công cộng, sau khi được HĐND tỉnh quyết nghị, nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh các xã, phường, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo kế hoạch. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn đề nghị cấp ủy đảng tiếp tục làm tốt xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo sự đồng thuận trong toàn đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác phát triển đảng, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện tốt công tác bổ sung quy hoạch, cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Sỹ Thành (Nguồn Báo Thanh Hóa)

Liên kết trang
congdientutinhgia
aitingnivn
nguoilambaothanhhoa
thanhhoanew
truyenhinhthanhhoa

                   
  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO & DU LỊCH THỊ XÃ NGHI SƠN
- Giấy phép xuất bản số 05/GP-TTĐT ngày 10 tháng 8 năm 2021
- Chịu trách nhiệm nội dung: Cao Văn Lâm, Điện thoại 02372826888 - 0962381222
- Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Email: truyenthanhtinhgia@gmail.com
- Ghi rõ nguồn "tinhgia.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này