Chuyên Mục: gioi thieu chung ve tinh gia

(Tĩnh Gia Express) – Tĩnh Gia là một huyện đồng bằng ven biển nằm ở địa đầu phía nam tỉnh Thanh Hóa, phía bắc giáp huyện Quảng Xương, phía tây giáp huyện Như Thanh, Nông Cống, phía nam giáp huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ an, phía đông là biển.

Xem thêm

×