capture_copy
facebookcopyytobecopy
 THỊ XÃ NGHI SƠN THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 ! KHÔNG HÚT THUỐC LÁ LÀ KHỎE MẠNH, VĂN MINH, LỊCH SỰ ! ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH !

Thị ủy Nghi Sơn: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

mat_chuan 76

Chiều ngày 12/01/2022, Tại trung tâm Hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Trịnh Xuân Phú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã và đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đồng chủ trì Hội nghị.

 

Tại hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng tổ chức, đạo đức và cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các lĩnh vực, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và kỷ luật, kỷ cương để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thị ủy trên các lĩnh vực; lãnh đạo kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND sau bầu cử. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2021. Chỉ đạo ban hành 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI; chỉ đạo ban hành các đề án, kế hoạch trên lĩnh vực xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thị xã đến các xã, phường tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch đến các xã, phường, các cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K của Bộ y tế và những quy định mới về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đồng thời kịp thời phát hiện, kiểm soát tình hình, khống chế xử lý triệt để các ổ dịch, không để ổ dịch lây lan diện rộng; nhờ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt, góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng tổ chức, đạo đức và cán bộ được các cấp uỷ từ thị xã đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo; các cấp uỷ Đảng từ thị xã đến cơ sở quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của thị xã.

Năm 2021, công tác chính trị tư tưởng đã góp phần quan trọng củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên; có nhiều biện pháp đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy trình, quy định, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; trong năm đã đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 587 đảng viên. Kết nạp 158 đảng viên mới (đạt 105,3% kế hoạch) công nhận chính thức cho 175 đảng viên dự bị, xoá tên 09 đảng viên khỏi danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng 03 đảng viên. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác văn phòng cấp uỷ cũng được triển khai thực hiện tốt.

Năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường, củng cố, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, giữ vững mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; phát huy tốt mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đạt 20%; không có đảng bộ, chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp 150 đảng viên mới trở lên.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy trong năm 2022 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác giám sát chuyên đề tại cơ sở, để nâng cao chất lượng sinh hoạt cơ sở. Cần có các giải pháp để nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tại các Đảng bộ, chi bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt; của cán bộ đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã trao cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Đảng bộ phường Bình Minh, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền 2015-2020. Trao Bằng khen tặng Đảng bộ Ban CHQS thị xã Nghi Sơn đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền 2016-2020, trao Bằng khen cho đồng chí Lê Hồng Thanh, Thị ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp, UBND thị xã, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2016-2020.

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tặng Giấy khen cho 10 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy và 2 ban xây dựng Đảng cơ quan Thị ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; trao giấy khen cho 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021.

 Sỹ Thành, Hoàng Thanh

Liên kết trang
congdientutinhgia
aitingnivn
nguoilambaothanhhoa
thanhhoanew
truyenhinhthanhhoa

                   
  TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO & DU LỊCH THỊ XÃ NGHI SƠN
- Giấy phép xuất bản số 02/GP-TTĐT ngày 07 tháng 05 năm 2014
- Chịu trách nhiệm nội dung: Cao Văn Lâm, Điện thoại 02372826888 - 0962381222
- Địa chỉ: Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Email: truyenthanhtinhgia@gmail.com
- Ghi rõ nguồn "tinhgia.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này